ผ่าตัดถุงใต้ตา กำจัดถุงไขมันใต้ตา โดยลานนาวดีคลินิกเชียงใหม่ โทร. 053-230258