ประวัติแพทย์ลานนาวดีคลินิก เชียงใหม่

นพ.ธีรศักดิ์ แพทยาดิกุล
Dr.Teerasak Pattayadeekul
แพทย์สาขาผิวหนัง ศัลยกรรมผิวหนัง/เลเซอร์/ความงาม
-MD.Msc.Phd Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
-Fellow facial plastic Surgery USA/ Cosmetic Surgery Korea
-American Board Laser-Surgery at Westin diploma at Fort Lauderdale Florida USA
-Diploma of Hair Transplantation by Thai association
and Academy of Cosmetic surgery and medicine

พญ.ทวีพร ตรีประภากร
Dr.Thaweeporn Treepraphakorn 
-Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic surgery.
-Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery
-Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
-Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic surgery

 

ปรึกษาหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ลานนาวดีคลินิก

โครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

Phone: 053-230258

Line: @lannawadee