ปลูกผมกรุงเทพ ปลูกถาวร โดยเทคนิค FUE จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปลูกผมกรุงเทพ ปลูกถาวร โดยเทคนิค FUE จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ปลูกผม ราคา

ปลูกผมกรุงเทพ ปลูกถาวร โดยเทคนิค FUE จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 16 ปีจบอเมริกันบอร์ดปลูกผมโดยตรง(American Board Hair Transplant)

ปลูกผมถาวร คืออะไร

ปลูกผมถาวร คือ การย้ายรากผม เทคนิค FUE หรือ Follicular Unit Excision เป็นเทคนิคนี้จะใช้เป็นวิธีการปลูกผมชนิดถาวรที่ทำการย้ายเซลล์เส้นผมที่บริเวณอื่น เช่น ท้ายทอย ซึ่งเป็นส่วนที่มักมีเส้นผมหนา แข็งแรง นำมาปลูกที่บริเวณที่ต้องการ ซึ่งรากผมที่ทำการย้ายมาจะมีชื่อเรียกว่า “กราฟผม” คือ กอของเส้นผมจำนวน 1 กอ ภายในกอจะประกอบไปด้วยเส้นผมประมาณ 1-4 เส้น

ดังนั้นเทคนิคนี้จึงไม่จำเป็นต้องตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาว เหมือนวิธีการปลูกผมแบบ FUT แบบดั้งเดิม ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการปลูกผมเทคนิค FUE คือความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญไม่ทำให้ผมกลับมาถอยร่นเป็นปัญหาซ้ำเดิม อีกทั้งเทคนิคนี้ไม่มีการผ่าตัด ปลูกผมเสร็จก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ปลูกผมกรุงเทพ ปลูกผมถาวร

การปลูกผมคือ ?

การปลูกผมคือการผ่าตัดขนาดเล็ก โดยนำรากผมจากที่หนึ่ง ที่อยู่บริเวณด้านหลังศรีษะหรือผมช่วงท้ายทอย บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เส้นผมมีความแข็งแรงที่สุดบนหนังศีรษะ ทำการแยกเฉพาะรากผมที่ต้องการ ซึ่งจะนำไปปลูกยังตำแหน่งที่มีปัญหาศีรษะล้าน ศีรษะเถิก ผมร่วง ผมบาง หรือในพื้นที่ที่ต้องการ
เมื่อทำการปลูกผมไปแล้วช่วงหนึ่ง เซลล์รากผมจะยึดติดกับเนื้อเยื่อรอบๆ เมื่อผมงอกใหม่จะมีความแข็งแรง สามารถขึ้นใหม่ได้เหมือนกับผมจริง

วิธีนี้เปรียบเหมือน เป็นการย้ายต้นกล้าที่แข็งแรงจากดินที่หนึ่ง มาปลูกลงบนดินอีกที่หนึ่ง ซึ่งต้นกล้าในที่นี้ก็คือเซลล์รากผม Hair follicle วิธีการปลูกถ่ายเส้นผมวิธีนี้จึงเรียกว่าวิธี Follicular unit extraction หรือ FUE โดยแพทย์ อเมริกันบอร์ดปลูกผม (American Board Hair Transplant)

ปลูกผมกรุงเทพ

วิธีเลือกคลินิกปลูกผม

1. ทีมแพทย์ปลูกผมต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2. คลินิกปลูกผมต้องได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย
3. ราคาปลูกผมที่เหมาะสม
4. ผลงานการปลูกผมเป็นสิ่งที่การันตีว่าแพทย์มีประสบการณ์
5. การเดินทางควรเลือกให้สะดวก ไม่ไกล
6. การบริการและให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังปลูกผม

ผู้ที่เหมาะกับการปลูกผม

 • ผู้ที่มีปัญหาผมร่วง
 • ผู้ที่มีปัญหาผมบาง
 • ผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้าน
 • ผู้ที่มีปัญหาหัวเถิก หัวล้านที่เกิดจากกรรมพันธุ์
 • ผู้ที่มีปัญหาผมด้านหน้าเว้าเป็นรูปตัวM
 • ผู้ที่อยากปรับกรอบหน้า ให้ได้สัดส่วนมากขึ้น

การเตรียมตัวก่อนปลูกผม

1. ลูกค้าควรงดรับประทานยา จำพวก วิตามินต่างๆ อย่างน้อย1-3 วัน ก่อนเข้ารับการปลูกผม
2. ในกรณีที่ลูกค้ามีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ ฯลฯ ท่านจำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนปลูกผม
3. แนะนำให้ลูกค้าตัดผมให้สั้น ก่อนเข้ารับการปลูกผม (หากไม่สะดวกให้แจ้งเจ้าหน้าที่)
4. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2-3 วัน ก่อนการปลูกผม
5. ถ้าท่านแพ้ยากรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันที่เข้ารับการปรึกษาก่อนปลูกผม
6. ท่านจำเป็นต้องตรวจเลือด ก่อนการปลูกผมอย่างน้อย 3 วัน
7. ในวันปลูกผมแนะนำให้ท่านสวมเสื้อที่มีกระดุมด้านหน้า หรือเสื้อเชิตและ มีญาติมารับ-ส่ง (หากไม่สะดวกให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ ทางคลินิกมีบริการรับ-ส่ง)

ปลูกผมกรุงเทพ

ขั้นตอนและวิธีการรักษาเทคนิค FUE

 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการฉีดยาชา หรือให้คนไข้ทานยานอนหลับแบบอ่อนๆ
 2. แพทย์จะเริ่มทำการรักษาปลูกผมใหม่ด้วยเทคนิค FUE โดยการใช้เครื่องมือพิเศษหัวเจาะ ( Punch ) ที่มีหัวขนาดเล็ก 0.8-1.2 มิลลิเมตร เจาะตรงบริเวณพื้นหนังศีรษะรอบกอผมที่กำหนด ลึกลงรากผม โดยเลือกใช้เซลล์ผมบริเวณด้านหลังศีรษะ
 3. ดึงกอผมที่มีความแข็งแรงเหล่านั้นออกมา
 4. แพทย์จะทำการเจาะเปิดแผลเล็กๆ ขนาด 1-1.5 มิลิลิเมตร บริเวณศีรษะที่ต้องการปลูกผมใหม่
 5. คำนวณกราฟ (เซลล์รากผม) แทนที่ คล้ายการย้ายเซลล์รากผมมาแทนที่สลับตำแหน่ง

ขั้นตอนต่างๆ ในการปลูกผมต้องใช้ความละเอียดประณีตและความชำนาญเฉพาะทางของแพทย์อย่างมากเพราะว่าหากแพทย์ไม่ชำนาญเจาะ อาจทำให้เซลล์รากผมหลุดขาดได้ นอกจากจะเกิดปัญหาต่อเซลล์รากผมแล้ว อาจจะส่งผลถึงการปลูกผมใหม่ที่ไม่เป็นธรรมชาติ และผลเสียในระยะเวลาการรักษา

**ข้อควรระวัง การปลูกผม ควรกระทำภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น มิฉะนั้น อาจเกิดแผลเป็นได้**

การดูแลหลังการปลูกผม

1.หลักปลูกผมห้ามให้แผลโดนน้ำในระยะเวลา 24 ชั่วโมงแรก
2.หลังปลูกผมห้ามนอนตะแคงหรือนอนคว่ำ ควรนอนด้วยหมอนรูปตัวยู หนุนหรือคอราบนอนยกศีรษะสูง
3.งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์
4.ลดการสูบบุหรี่ลง เนื่องจากบุหรี่จะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการงอกของเซลล์รากผม
5.งดออกกำลังกายหนัก หรืองดกีฬาที่มีการปะทะประมาณ 2 สัปดาห์
6.งดว่ายน้ำ และซาวน่า เป็นเวลา 1 เดือน
7.เลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานานๆ หรือหากต้องออกกลางแจ้ง ควรรัดด้วยผ้าคลุมศีรษะด้วย
8.หลังปลูกผมห้ามแกะ เกา หรือเอามือสัมผัสบริเวณที่ปลูกผม หากรู้สึกคันให้นำทิชชู่ที่สะอาดวางทับแล้วกดตรงที่คันเบาๆ
9.หลังปลูกผม สามารถสระผมได้ตามปกติ โดย 1 เดือนแรกใช้เป็นแชมพูอ่อน หรือแชมพูเด็กก่อน
10.ห้ามแกะสะเก็ดแผลเด็ดขาด! ให้สะเก็ดแผลหลุดเองโดยธรรมชาติ หรือให้ทางทีมแพทย์เป็นผู้แกะสะเก็ดให้
11.งดรับประทานอาหารที่เป็นของแสลง หรือของหมักดอง เพื่อไม่ให้แผลปลูกผมอักเสบ
12.ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

อาหารที่ช่วยบำรุงผม หลังปลูกผมถาวร

1. วิตามินซี (Vitamin C)
เช่น ฝรั่ง, ส้ม, สตรอเบอร์รี่, พริกหวาน, บลอกโคลี หรือผักคะน้า เป็นต้น

2. วิตามินบีรวม (B Vitamins)
เช่น เนื้อหมู, เนื้อไก่, ถั่ว และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากนม

3. วิตามินเอ (Vitamin A)
เช่น ผักสีส้ม, สีเหลือง, สีเขียวเข้ม, น้ำมันตับปลา และเครื่องในสัตว์

4. ซิงค์ (Zinc)
เช่น อาหารทะเล, หอยนางรม, ปู, กุ้งมังกร, หอยแมลงภู่, เมล็ดทานตะวัน, ถั่วลิสง, เนื้อวัว, เนื้อแกะ, เนื้อหมู และธัญพืช

5. ไบโอติน (Biotin)
เช่น อาหารที่มีไบโอตินเช่น ถั่ว, แครอท, วอลนัท และดอกกะหล่ำ

เกี่ยวกับเรา
ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านการอบรมและมีใบรับรองจากหลายสถาบัน
หมออ

ดร.นพ.ธีรศักดิ์ แพทยาดิกุล
Dr.Teerasak Pattayadeekul

อาจารย์พิเศษ Dermatology and Regenerative medicine สำนักเวชศาสตรชะลอวัย ม.แม่ฟ้าหลวง / แพทย์ปริญญาเอก สาขา ผิวหนัง ศัลยกรรมผิวหนัง/เลเซอร์/ความงาม

 • Fellow in dermato surgery & LASER รามาธิบดี .
 • Vissiting fellow dermatology Juntendo Dermatology & Dermatopathology.
 • MD.Msc.Phd in Dermatology / LASER / Aesthetic Surgery.
 • Fellow in LASER surgey and Facial plastic surgery Fort Lauaderdel Florida USA
 • Diploma of Hair Transplantation by Thai association and Academy of Cosmetic surgery and medicine

พญ.ทวีพร ตรีประภากร
Dr.Thaweeporn Treepraphakorn

แพทย์สาขาศัลยกรรมความงาม/เลเซอร์/ปลูกผม
แพทย์ อเมริกันบอร์ดปลูกผม (ABHRS)

 • Fellowship in Cosmetic Surgery/ Korean college of Cosmetic Surgery
 • American Board of Hair Restoration Surgery/ABHRS
 • Certificate Hair transplantation By Korean Society of Hair Restoration Surgery/ISHRS
 • Member in association of Aesthetic Anti-aging Surgery,Thailand
 • Certificate Liposuction by Korean college of Cosmetic Surgery
 • Member of International Society of Hair Restoration Surgery

หมอหมอ

“ลานนาวดีคลินิก” คลินิกศัลยกรรมตกแต่งความงาม โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การันตีจบเฉพาะทางด้าน ศัลยกรรมความงาม (Cosmetic Surgery) จากอเมริกาและเกาหลี เทคโนโลยีอันทันสมัยครบวงจร เพื่อให้คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและผลลัพธ์หลังเข้ารับบริการ

รีวิวปลูกผมถาวร

ปลูกผมเชียงใหม่

ปลูกผมที่ไหนดี

ปลูกผมที่ไหนดี

ปลูกผม

ปลูกผมที่ไหนดี

ปลูกผมที่ไหนดี

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลและปัจจัยที่แตกต่างกัน

ปลูกผมที่ไหนดี

ปลูกผมเชียงใหม่

ผลูกผมถาวรปลูกผมปลูกผมเชียงใหม่ปลูกผมเชียงใหม่*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลและปัจจัยที่แตกต่างกันผลูกผมถาวร

ปลูกผม

ผลูกผมถาวร
ปลูกผม

ผลูกผมถาวร

ปลูกผมเชียงใหม่

ปลูกผมที่ไหนดี

ปลูกผมที่ไหนดี

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลและปัจจัยที่แตกต่างกันปลูกผมเชียงใหม่

ผลูกผมถาวร

ปลูกผมเชียงใหม่

ปลูกผมเชียงใหม่*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลและปัจจัยที่แตกต่างกัน

ที่ตั้งคลินิกสาขากรุงเทพ

ตึก INC1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308

แผนที่การเดินทาง : https://goo.gl/maps/ukbwTNkCLRk3Lj8H7
ลานนาวดีคลินิก เชียงใหม่ Lannawadee Clinic

ช่องทางการติดต่อ

ลานนาวดีคลินิก มี 4 สาขา
1.ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2.ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3. สาขากรุงเทพ สวทช. รังสิต
อาคาร Inc1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ชั้น3 ห้อง 307-308
4. สาขาพัทยา กลาง 194/5และ194/6 หมู่9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง , Chon Buri, Thailand, Chon Buri 

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.