รีวิว ดูดไขมัน | ลานนาวดีคลินิก

รีวิว ดูดไขมัน

ดูดไขัมันเหนียง

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมัน

ดูดไขมัน

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมันขา

ดูดไขมันแขน

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมันขา

ดูดไขัมันเหนียง

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันหน้าท้อง

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมัน

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมัน

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมัน

ดูดไขมัน

ดูดไขัมันเหนียง

ดูดไขัมันเหนียง

ดูดไขมันขา

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมัน

ดูดไขมันแขน

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมันหน้าท้องดูดไขมัน

ดูดไขมันขา

ดูดไขัมันเหนียง

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันขา

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมัน

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมัน

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขัมันเหนียง

ดูดไขมันขา

ดูดไขมันแขน

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมันขา

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมัน

ดูดไขมันขา

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมัน

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขัมันเหนียง

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมัน

ดูดไขมันขา

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมัน

ดูดไขมัน

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันขา

ดูดไขมัน

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมันขา

ดูดไขมัน

ดูดไขมัน

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมันหน้าท้อง

ดูดไขัมันเหนียง

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

ดูดไขมันแขน

ดูดไขมัน

“ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลและปัจจัยที่แตกต่างกัน

ปรึกษาและติดต่อสอบถามบริการ ลานนาวดีคลินิก
โครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

เวลาทำการ : จ-ศ 10.00 - 19.30 น.  ส-อา 10.30 - 19.30 น.
โทร. 053-230258 , 062-3103799

Line id: @lannawadee 
IG:
lannawadee_clinic

FACEBOOK: Lannawadee Clinic

ลานนาวดีคลินิก เชียงใหม่ Lannawadee Clinic

ช่องทางการติดต่อ

ลานนาวดีคลินิก มี 2 สาขา
1.ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
2.ตั้งอยู่ เลขที่ 574 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์   10.00 – 19.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 10.30 – 19.30 น.